Hanoi International Queer Film Week 2019 – “Hãy yêu nhau đi”

Năm 2019 là lúc chúng tôi muốn đưa HIQFW gần hơn nữa với phong trào Queer ở Việt Nam. Như đã đề cập ở trên về tình hình phong trào Queer cũng như nhận thức về đa dạng tính dục ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng xây dựng đồng minh là một trong những […]