LumiQueer – Chiếu phim và đi tìm ý nghĩa đằng sau diễn ngôn điện ảnh

Giới thiệu về LumiQueer LumiQueer là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Queer, thông qua đó sử dụng ngôn ngữ điện ảnh thay đổi nhận thức xã hội về người queer, góp phần tạo nên một Việt Nam tự do, bình đẳng, tôn trọng […]